“Sebuah kelompok dari umatku akan selalu menegakkan perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyalahi dan berbeza pendapat dengan mereka, sampai datang keputusan Allah atas mereka. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, di manakah mereka? Nabi menjawab: Di Baitul Maqdis dan di sekitarnya.”

(Riwayat Ahmad)
Share/Bookmark

0 comments:Dimanakah lagi 'kegelapan' pada jiwa yg mengenal Allah dan Rasul-Nya.
Powered by Blogger.